Hi cả nhà, Hiện tại Gia Nghi được phía Công Ty mỹ phẩm chay COCOON chấp nhận làm đại lý. Và đây cũng là sản phẩm duy nhất thương hiệu Việt Nam mà mình cảm nhận tốt và an toàn cho da nhất.

Hy vọng được cả nhà ủng hộ để mình có thêm kinh phí để phát triển blog chia sẻ skincare cho cả nhà.

DANH SÁCH SẢN PHẨM