Bước 1: Vào Google.com.vn

Bước 2: Tìm kiếm: ” Mặt nạ mắt “

Bước 3: Tìm ở trang 1 hay trang 2 Sẽ thấy kết quả như hình:

Bước 4: Kéo xuống cuối cùng sẽ thấy mã giảm giá: